Hanny Foxy Queen

BOM, fena, DKK 0/0, DLK 0/0
ZVV3, IGP 2, IFH-V, IGP 3
 

Kontakt

Havlovický čert Ing. Hana Slachová
Jan Odvody
Domažlice, Havlovice

FB: Havlovický čert
+420.605166274
+420 728486810
Havlovickycert@seznam.cz